Vroegsignalering

Vroegsignalering binnen schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen, om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening.

Waarom een pro-actieve benadering nodig is:

Huishoudens met problematische schulden zoeken geen – of veel te laat – hulp.

Redenen hiervoor zijn:

  • Schaamtegevoel (het lukt je niet je eigen probleem op te lossen)
  • Denkt zelf een oplossing te vinden
  • Kent de weg niet / taalproblemen