Proclaimer

Stichting BKR is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. Wij doen er alles aan om de website juist en actueel te houden. Komt u toch iets tegen dat niet goed functioneert, niet correct of verouderd is? Laat ons dat alstublieft weten door contact op te nemen met de redactie (a.heit@lvbnetworks.nl).

Als  gebruiker van deze website bent u zelf volledig verantwoordelijk voor handelen op basis van de informatie die op de site vindbaar is. Stichting BKR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

Persoonsgegevens
BKR vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom conformeren wij ons aan de uitgangspunten en toepassing van society trusted data. Informatie die u verstrekt voor een informatieverzoek of e-mail gebruiken we alleen voor de afhandeling van uw aanvraag.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

E-mail disclaimer
Een e-mailbericht van BKR inclusief attachments is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het mag niet worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, tenzij voor het doel waarvoor het is verzonden. Als u dit bericht ontvangt en u bent niet de geadresseerde, dan wordt u verzocht dit e-mailbericht aan de afzender terug te sturen en vervolgens dit bericht te wissen.

Auteursrecht
Voor de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Stichting BKR staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11009074.