Over Vindplaats van Schulden

Voorkom probleemschulden in uw gemeente
Het vroegtijdig signaleren van schulden voorkomt sociale problemen en bespaart de maatschappij veel kosten. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Meer en meer steken we daarom energie in het vroegtijdig onderkennen van mogelijke probleemsituaties.

Bij problematische schulden hebben we het niet over een keertje te laat betalen, maar over betalingsachterstanden die snel oplopen en bij meerdere partijen tegelijk. Hierbij is het van belang dat deze verschillende partijen waar de achterstanden ontstaan de krachten bundelen om van schuldenproblematiek een gemeenschappelijk doel te maken.

Vanuit de gedachte om de krachten te bundelen is Stichting BKR de Vindplaats van Schulden gestart. Door partijen zoals woningcorporaties, energiemaatschappijen, gemeenten en zorgverzekeraars bij elkaar te brengen kunnen mensen met problematische schulden sneller geholpen worden. Wijkteams en andere hulpverleners kunnen met deze informatie proactief hulp bieden aan gezinnen.

Hoe werkt het?
Iedere gemeente heeft een eigen, beveiligde BKR-klantenportal waarin bewerkte gegevens van huishoudens met betalingsachterstanden zijn op te halen. Betalingsachterstanden van maximaal honderd dagen en van minimaal twee data leveranciers (bv de energiemaatschappij en de woningcorporatie) zullen in het portal naar voren komen.

De gemeente geeft zelf aan hoe de informatie gefilterd moet worden: op wijk, leverancier of bedrag. Daarna kunnen de gegevens worden gedeeld met de wijkteams of andere hulpverleners zodat zij meteen contact kunnen opnemen met de betreffende huishoudens en passende hulp kunnen bieden.

De schuldeisers hebben intussen de incasso voor een maand opgeschort, waardoor de hulpverleners de kans krijgen om een betalingsregeling of andere oplossing te vinden. Naast de rapportage aan de gemeente wordt ook de leverancier geïnformeerd over de huishoudens die benaderd worden door de gemeente. Na de bezoeken rapporteert het wijkteam ook de resultaten terug aan de leverancier. De schuldeiser weet dan dat hulp in gang is gezet.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
De portal Vindplaats van Schulden richt zich op betalingsachterstanden van de belangrijkste schuldeisers: zorgverzekeraars, woningcorporaties, energie- en gasleveranciers, waterleveranciers en de gemeentebelasting. Omdat deze gegevens uiterst privacygevoelig zijn, wordt een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo moeten gemeenten eerst een convenant met de leveranciers sluiten over de levering van de benodigde achterstandsgegevens. Ook tussen Stichting BKR en de gemeente wordt een bewerkersovereenkomst en een security-agreement afgesloten. De portal zelf ten slotte is goed beveiligd en voldoet aan Wgs en Wbp.

Wat levert het op?
Uit pilots in onder andere Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Zwolle en Leeuwarden blijkt dat deze vroegsignalering werkt. Het grootste deel van de mensen die worden benaderd, waarderen de proactieve hulp op een moment dat zij zelf de schuld nog niet als een probleem ervaren. Meestal wordt dan tijdig een oplossing gevonden.

Benieuwd hoe de pilot gemeentes de Vindplaats van Schulden ervaren en toe passen? Bekijk dan de ervaringen van de gemeente Arnhem  en 's-Hertogenbosch of lees die van de gemeente Nijmegen.

Wat zijn de kosten?
De deelnamekosten aan Vindplaats van Schulden zijn afhankelijk van het aantal inwoners in uw gemeente. Ter indicatie: voor een kleine gemeente met minder dan 25.000 inwoners zijn de kosten € 349 per maand. Voor een gemeente met meer dan 150.000 inwoners zijn de kosten € 1.749 per maand. BKR rekent geen aansluit- of trainingskosten.

Wilt u weten hoe Vindplaats van Schulden uw gemeente kan helpen om probleemschulden te voorkomen? Neem dan contact via onze contactpagina.

Alle informatie in één handig overzicht? Download de flyer van Vindplaats van Schulden.