Wat betekent de AVG voor gemeenten?

Vanaf 25 mei 2018 worden de landelijke wetten met betrekking tot  gegevens- en persoonsbescherming vervangen door één centrale Europese wet: de AVG. In Nederland hebben we de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).  Deze wet wordt straks vervangen door de AVG.

Wat betekent de invoering van de AVG?
Organisaties en gemeenten die persoonsgegevens verwerken krijgen te maken met meer verplichtingen en regels rondom het bewaren en registeren van deze gegevens. Dit heeft gevolgen voor gemeenten bij het omgaan met persoonsgegevens in verband met de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het vergt een gedegen voorbereiding om aan de AVG te gaan voldoen.

Belang naleven AVG
De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacy-rechten van burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en sterkerebevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.  Zo kan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) boetes tot 20 miljoen euro opleggen aan bedrijven die zich niet aan de verplichtingen en regels van de AVG houden. Het is dus van essentieel belang dat de AVG goed en duidelijk wordt nageleefd.

Schulinck heeft een mooie en duidelijke infographic over de AVG en de impact op gemeenten gemaakt. Schulinck biedt met online kennisbanken een bron aan actuele en praktisch vertaalde informatie voor gemeenten.

Bekijk de infographic hieronder of via deze link: