Vroegsignalering: draaiboek voor een maatschappelijke business case

Deze rapportage geeft een ‘model voor een maatschappelijke businesscase vroegsignalering’ waarmee gemeenten geholpen worden met het leggen van een solide basis onder vroegsignalering op basis van betalingsachterstanden. We doen dit met een praktische aanpak waarmee de gemeente, deelnemende schuldeisers en maatschappelijke partners samen het abstracte voordeel ‘het loont’ uiteenrafelen door onderliggende aannames expliciet te maken, en investeringen en effecten concreet te benoemen. De voorbeelden en formats in de bijlage helpen daarbij.

Link naar: Y. Bommeljé en H. van Alebeek: Vroegsignalering: draaiboek voor een
maatschappelijke business case