Ook gemeente Tiel zet Vindplaats van Schulden in

Om inwoners met betalingsachterstanden op te sporen maakt de gemeente Tiel gebruik van de Vindplaats van Schulden (VPS) van BKR. Volgens berekeningen zouden er in Tiel zo’n 3.500 huishoudens met risicovolle of problematische schulden zijn.

De gemeente wil hen de helpende hand bieden en maakt hiervoor gebruik van de Vindplaats van Schulden van BKR. Samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en de regionale belastingdienst BSR brengt VPS de huishoudens in kaart.

De gemeente Tiel zoekt vervolgens de huishoudens op en gaat met hen om tafel.

Onder andere dagblad De Gelderlander berichtte hier als volgt over:

Tiel zoekt mensen met betalingsachterstand op

TIEL - Inwoners van Tiel die betalingsachterstanden hebben, krijgen binnenkort bezoek van de gemeente. In Tiel wonen naar schatting zo'n 3.500 huishoudens met risicovolle of problematische schulden.

Met het huisbezoek wil de gemeente deze gezinnen helpen om te voorkomen dat er grotere schulden worden opgebouwd. Om dit te kunnen doen gaat de gemeente samenwerken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en de regionale belastingdienst BSR .

Als mensen bij twee of meer van deze organisaties een betalingsachterstand hebben, krijgt de gemeente een seintje. Er wordt dan hulp aangeboden. In overleg met het betreffende gezin wordt gekeken welke hulp in die situatie geschikt is om de situatie snel inzichtelijk en stabiel te krijgen.

Dit zogenaamde vroegsignaleren voorkomt vaak dat mensen in diepe problemen raken die veel moeilijker en duurder zijn om op te lossen. Het is een grote wens van maatschappelijke organisaties in Tiel. Zij hebben met de gemeente een 'armoedepact' gesloten.

Taboeonderwerp
Wethouder Henk Driessen heeft afspraken gemaakt met de corporaties SCW, KleurrijkWonen, zorgverzekeraars Menzis, CZ en VGZ, energiebedrijf Nuon, Vitens en Belastingsamenwerking Rivierenland. ,,Het hebben van schulden is nu nog vaak een taboeonderwerp", zegt hij. ,,Mensen met schulden durven vaak niet aan de bel trekken. En dan is het al te laat. Dit convenant kan ons helpen eerder het schuldenprobleem in de kiem te smoren."

Ongeveer 80 procent van de 3.500 huishoudens met risicovolle tot problematische schulden maakt geen gebruik van formele schuldhulpverlening. Op het moment dat zij wél contact opnemen voor hulp is de schuld vaak al zeer hoog en zien zij zelf geen uitweg meer om het op te lossen.

Volgens de gemeente Tiel wordt met deze werkwijze geen ongeoorloofd inbreuk gedaan op de privacy van de inwoners. Voor het uitwisselen en verwerken van de gegevens over betalingsachterstanden wordt Vindplaats van Schulden (VPS) van het  Tielse  Bureau Krediet Registratie gebruikt. Dit is gebonden aan wet en regelgeving.