Vroegsignalering: lessen uit de praktijk

Eind 2016 - begin 2017 zijn een aantal gemeenten gestart met de voorbereidingen van pilots met vroegsignalering van schulden. De NVVK/Schouders Eronder wil de lessen die deze pilots  hebben opgeleverd graag delen met andere gemeenten om ze zo te voorzien van bouwstenen voor een eigen lokale aanpak.

Er zijn vele manieren van vroegsignalering. De methode die in dit onderzoek centraal staat is de signalering op basis van betalingsachterstanden van vaste lasten: huur, zorgverzekering en nutsvoorzieningen. Uit de pilots, ervaringen van gemeenten en crediteuren, lessen te trekken die van nut zijn voor andere gemeenten en die randvoorwaarden bieden voor verdere landelijke doorontwikkeling

Link naar: Y. Bommeljé en H. van Alebeek: Vroegsignalering: draaiboek voor een maatschappelijke business case