SchuldenlabNL

In SchuldenlabNL werken publieke en private partners actiegericht samen aan het opschalen van projecten die  kwetsbare groepen duurzaam schuldenzorgvrij te maken.

Een schuldenzorgvrij Nederland
Een hypotheek om je eerste starterswoning te kopen of een lening ter bekostiging van je studie zijn goede investeringen in je toekomst. Maar als je dagelijks zorgen hebt over het in balans krijgen van je uitgaven en je inkomsten. Je in langdurige stress zit omdat je niet weet hoe het volgende probleem op te lossen. Als de problemen zich opstapelen en schulden je kwaliteit van leven ondermijnen. Dan moet de negatieve spiraal doorbroken worden. Het gaat dus om schuldenzorgvrij, en niet om schuldenvrij. Daaraan leveren we een bijdrage door reeds beproefde projecten op het terrein van vroegsignalering, preventie en curatie die mensen duurzaam schuldenzorgvrij maken op te schalen en daarvoor de randvoorwaarden te scheppen.

Link naar: Schuldenlab