Nieuws & opinies

Hieronder de laatste nieuwsberichten en opinies

Betere resultaten door vroegsignalering en ketensamenwerking (Huurincasso Congres 2018)

Samen met ruim 160 credit- en huurincassoprofessionals was Vindplaats van Schulden dinsdag 17 april j.l. aanwezig op het huurincasso Congress te Bussum. Het centrale thema sluit goed aan bij Vindplaats...

Ook gemeente Tiel zet Vindplaats van Schulden in

Om inwoners met betalingsachterstanden op te sporen maakt de gemeente Tiel gebruik van de Vindplaats van Schulden (VPS) van BKR. Volgens berekeningen zouden er in Tiel zo’n 3.500 huishoudens met risicovolle...

De AVG praktisch hanteerbaar – Handreiking PBLQ vroegsignalering

In opdracht van Siebols & Schippers heeft PBLQ de ‘Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens’ opgesteld. De handreiking toont op een heldere en praktische manier hoe bij...

Vindplaats van Schulden (BKR) en gemeente Almere tekenen convenant 'Vroeg Eropaf'

In februari 2017 hebben de Almeerse woningcorporaties, PLANgroep en de Zorggroep Almere het convenant 'Vroeg Eropaf' getekend. Nu bijna een jaar later sluiten ook NUON, Menzis, drinkwaterbedrijf Vitens,...

Wat betekent de AVG voor gemeenten?

Vanaf 25 mei 2018 worden de landelijke wetten met betrekking tot gegevens- en persoonsbescherming vervangen door één centrale Europese wet: de AVG. In Nederland hebben we de Wet Bescherming Persoonsgegevens...

Pilot Schuldhulpverlening Nijmegen

Snelle hulp bij schulden kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom is de gemeente Nijmegen samen met een aantal schuldeisers gestart met een pilot om schulden van burgers eerder te...

Schuldenproblematiek kent lange nasleep

In juli 2014 en in juni 2015 stelde zij in haar economisch commentaar het betaalrisico en betalingsachterstanden van Nederlandse huishoudens aan de orde. Anno 2017 geeft zij een voorzet voor een update....

‘We mogen zo langzamerhand wel van de koudwatervrees af’

Een Vindplaats van Schulden waarin alle partijen in de markt samenwerken, kan wel eens dé oplossing zijn tegen problematische schulden. Carola Schouten, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, noemt het...

'Vindplaats van Schulden verlaagt zorgkosten'

Er bestaat een causaal verband tussen problematische schulden, stress en zorg. Het aanpakken van de schuldenproblematiek leidt op zeker tot gezondheidswinst, wat weer scheelt in de zorgkosten. Dat stelt...

Vroegsignalering wérkt: resultaten uit de praktijk

Meer Amsterdammers krijgen sneller goede hulp bij geldproblemen. Uit de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2016 van de gemeente Amsterdam blijkt duidelijk de meerwaarde van vroegsignalering. De hoofdstad...

‘Durf groot te dromen’

In hoeverre is een Vindplaats van Schulden, waarin schulden geregistreerd staan, waarin betalingsachterstanden worden gemeld en vroeg worden gesignaleerd, wenselijk en een oplossing voor de schuldenproblematiek....

Bronnen voor de Vindplaats

Vindplaats van Schulden brengt gegevens over betaalachterstanden samen vanuit zorg, nutsvoorzieningen, lokale overheid en wonen. Hoewel er natuurlijk veel meer schuldensoorten bestaan, is deze keuze logisch...

Rekenkamer pleit voor beter inzicht in schuldenproblematiek

Er moet beter zicht komen op de schuldenproblematiek en rijksinstellingen moeten (geanonimiseerde) informatie met elkaar uitwisselen over uitstaande schulden en het innen daarvan. Dit zijn twee van de...

Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen illustreren het nut en de noodzaak van de Vindplaats

In totaal loopt één op de vijf huishoudens risico op problematische schulden of heeft reeds problematische schulden. De sociale participatie van de huishoudens met financiële problemen is laag. Mensen...

In co-creatie naar vroegsignalering

Met het initiatief voor de Vindplaats van Schulden illustreert stichting BKR haar maatschappelijke doelstelling die verder gaat dan data beheren, legt beleidsadviseur Sjaak van Leeuwen uit. Al ruim vijftig...

Heeft u een ander artikel dat u graag hier zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op via de contactpagina.