Nieuws & opinies

Hieronder de laatste nieuwsberichten en opinies

Financieel gedrag blijft bepalender voor kans op betalingsproblemen dan inkomen

Een op de vijf huishoudens heeft lichte of ernstige betalingsproblemen. Net als in 2012 en 2016 blijkt dat het financieel gedrag en de gebeurtenissen met negatieve financiële gevolgen die men heeft meegemaakt,...

Vroegsignalering: draaiboek voor een maatschappelijke business case

Deze rapportage geeft een ‘model voor een maatschappelijke businesscase vroegsignalering’ waarmee gemeenten geholpen worden met het leggen van een solide basis onder vroegsignalering op basis van betalingsachterstanden....

Wetswijziging: meer mogelijkheden voor preventie en vroegsignalering van schulden

Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaal­achterstanden op vaste lasten....

Privacy en vroegsignalering

In opdracht van Siebols & Schippers heeft PBLQ de ‘Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens’ opgesteld. De handreiking toont op een heldere en praktische manier hoe bij...

Nibud: Financiele problemen 2018. Geldzaken in de praktijk

Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienenHet merendeel denkt geen hulp nodig te hebbenSchrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het...

SchuldenlabNL

In SchuldenlabNL werken publieke en private partners actiegericht samen aan het opschalen van projecten die kwetsbare groepen duurzaam schuldenzorgvrij te maken. Een schuldenzorgvrij NederlandEen hypotheek...

NVVK: Leidraad Vroegsignalering Schulden

Vroegsignalering van schulden wordt steeds vaker gezien als een goede oplossing om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er...

Vroegsignalering: lessen uit de praktijk

Eind 2016 - begin 2017 zijn een aantal gemeenten gestart met de voorbereidingen van pilots met vroegsignalering van schulden. De NVVK/Schouders Eronder wil de lessen die deze pilots hebben opgeleverd...

Actieplan brede schuldenaanpak, staatssecretaris Van Ark

Naar schatting hebben 1.4 miljoen huishoudens problematische schulden of risico daarop. De impact van deze problematiek is groot: voor de schuldenaar, schuldeiser en maatschappij. Het kabinet wil dat meer...

‘We mogen zo langzamerhand wel van de koudwatervrees af’

Een Vindplaats van Schulden waarin alle partijen in de markt samenwerken, kan wel eens dé oplossing zijn tegen problematische schulden. Carola Schouten, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, noemt het...

‘Durf groot te dromen’

In hoeverre is een Vindplaats van Schulden, waarin schulden geregistreerd staan, waarin betalingsachterstanden worden gemeld en vroeg worden gesignaleerd, wenselijk en een oplossing voor de schuldenproblematiek....

'Vindplaats van Schulden verlaagt zorgkosten'

Er bestaat een causaal verband tussen problematische schulden, stress en zorg. Het aanpakken van de schuldenproblematiek leidt op zeker tot gezondheidswinst, wat weer scheelt in de zorgkosten. Dat stelt...

Vroegsignalering wérkt: resultaten uit de praktijk

Meer Amsterdammers krijgen sneller goede hulp bij geldproblemen. Uit de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2016 van de gemeente Amsterdam blijkt duidelijk de meerwaarde van vroegsignalering. De hoofdstad...

Bronnen voor de Vindplaats

Vindplaats van Schulden brengt gegevens over betaalachterstanden samen vanuit zorg, nutsvoorzieningen, lokale overheid en wonen. Hoewel er natuurlijk veel meer schuldensoorten bestaan, is deze keuze logisch...

Rekenkamer pleit voor beter inzicht in schuldenproblematiek

Er moet beter zicht komen op de schuldenproblematiek en rijksinstellingen moeten (geanonimiseerde) informatie met elkaar uitwisselen over uitstaande schulden en het innen daarvan. Dit zijn twee van de...

Heeft u een ander artikel dat u graag hier zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op via de contactpagina.