Links

Vindplaats-bibliotheek
Stichting BKR geeft periodiek een nieuwsbrief uit over vroegsignalering en de Vindplaats van Schulden. Een selectie van interessante artikelen vindt u hier:

‘Iedereen heeft het recht om geholpen te worden’
Waarom houdt een energieleverancier zich met vroegsignalering bezig? Anne Korthals Altes, manager Sustainability, en Bram Drewes, directeur Klanten, hebben daar een helder antwoord op.  https://www.bkr.nl/over-bkr/vroegsignalering/nieuwsbrief-mei-2016/iedereen-heeft-het-recht-om-geholpen-te-worden/

Interview NVVK-voorzitter Joke de Kock: ‘Even snel scoren past niet bij vroegsignalering’
Door eerder signalen op te pakken, is het mogelijk de economische, maatschappelijke én persoonlijke schade van problematische schulden fors te beperken. Dat stelt Joke de Kock, voorzitter van de NVVK. https://www.bkr.nl/over-bkr/vroegsignalering/nieuwsbrief-mei-2016/nvvk-even-snel-scoren-past-niet-bij-vroegsignalering/

Nieuwe privacywetgeving 2018 van kracht
De consument ‘in control’ is het uitgangspunt van de nieuwe privacy verordening die vanaf mei 2018 geldt binnen alle Europese lidstaten. BKR-jurist Sjaak van Leeuwen licht toe. https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-juni-2016/nieuwe-europese-privacy-verordening/

Best practice Vindplaats van Schulden: gemeente Nijmegen
Vakblad Schuldhulpverlening publiceerde in het voorjaar 2017 een artikel over de ervaringen binnen de gemeente Nijmegen met het pilotproject Vindplaats van Schulden.
2e sociaal bestek vn 2017 Nijmegen TSB_2017_79_02_LR_Bommelje.pdf

Leidraad Vroegsignalering NVVK
Voor branchevereniging NVVK is vroegsignalering een belangrijke prioriteit. Om leden en andere betrokkenen op weg te helpen, is een uitgebreide handleiding geschreven. Hierin staan niet alleen praktische informatie en checklists, maar ook korte interviews met ervaringsdeskundigen.
Leidraad-Vroegsignalering.pdf

Woningcorporaties zoeken samenwerking in strijd tegen huisuitzetting
Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties, stimuleert haar leden om een verantwoord incasso- en  uitzettingsbeleid te voeren. In mei 2017 ging Aedes-Magazine diepgravend in op deze materie en ging daarvoor onder andere ook langs bij deelnemers aan pilotprojecten van Vindplaats van Schulden.
Aedes magazien BKR.pdf

Handige links

http://www.effectieveschuldhulp.nl/bibliotheek
 
https://www.divosa.nl/
 
https://www.stimulansz.nl/
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2016/06/Aanpak_problematische_schulden

http://www.bkr.nl

Richtlijn_3600_privacyaudit.pdf

Sociaal Bestek over vroegsignalering.pdf

tds voor schuldsanering.pdf