Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden klaar om te starten met vroegsignalering

Afgelopen maand is Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden (Goes, Borsele, Reimerswaal, Kapelle en Noord-Beveland) de samenwerking gestart met Stichting BKR om in een vroegtijdig stadium schulden te signaleren. Met behulp van de dienst Vindplaats van Schulden (VPS)  worden alle data verzameld van achterstallige betalingen die inwoners hebben bij o.a. woningcorporaties, gemeentelijke belastingen en zorgverzekeraars. Door deze data aan elkaar te koppelen, ontstaat snel inzicht in oplopende schulden en kunnen veel maatschappelijke en sociale problemen worden voorkomen. Sandra Sonke, projectleider, en Thushari Koppejan, vroegsignaleerder, zijn erg enthousiast om aan de slag te gaan met vroegsignalering.

De vijf gemeenten waren meteen enthousiast om met vroegsignalering te starten

Sandra geeft aan dat de schuldenproblematiek gunstig verloopt in de vijf gemeenten. Vanaf eind 2017 is er een daling in het aantal meldingen en aanvragen voor schuldhulpverlening. De oorzaak hiervan is niet duidelijk maar wellicht spelen de preventieve maatregelen die de afgelopen jaren door GR De Bevelanden zijn geïnitieerd een belangrijke rol. Ook de gunstigere economische omstandigheden dragen hieraan bij.

Marco Sacharias, teamleider afdeling werk, inkomen en zorg, kwam voor het eerst in aanraking met vroegsignalering door de landelijke Projectgroep Vroegsignalering. Daarna ging het snel. De vijf gemeenten waren vanaf het begin al heel erg enthousiast over dit initiatief. Met als gevolg dat het beleidsstuk al aan het eind van 2018 door alle vijf gemeenten werd goedgekeurd en het benodigde budget voor de pilot van twee jaar beschikbaar kwam. Dit besluitvormingsproces verliep allemaal erg soepel.

Voor het opstellen van het beleidsstuk was al contact gelegd met de gewenste signaalpartners. De woningcorporatie, , de grote zorgverzekeraars en het Waterbedrijf waren meteen enthousiast. Delta, de energieleverancier, kan helaas in verband met een overname traject niet onmiddellijk meedoen, maar  staan wel open voor verdere gesprekken, dit geld ook voor de gemeentelijke belastingen. De verwachting is dat ze op een later tijdstip aansluiten .


 Neem medewerkers aan die ervaring hebben met achter de voordeur komen

Over de inrichting van de hulpverlening is lang na gedacht. Sandra geeft aan dat je zoekt naar medewerkers die ervaring hebben om bij huishoudens achter de voordeur te komen. Daarnaast zijn financiële kennis, kennis van inkomensverruimende maatregelen en kennis van de sociale kaart wenselijk. Goede gespreksvaardigheden zijn ook een vereiste. In Thushari is een medewerker gevonden die aan deze vereisten voldoet. Van maatschappelijk werk komen twee medewerkers met een sociaal juridische achtergrond voor 8 uur per week helpen om samen met Thushari de huishoudens met twee of meer betalingsachterstanden te gaan benaderen. Thushari volgt nu inhoudelijke cursussen en er is scholingsbudget vrijgemaakt voor verdere scholing gedurende de komende twee jaar. Thushari wil graag starten en is blij dat zij al meteen bij de start van het project haar bijdrage kan leveren.


Alles is mogelijk om in contact te komen met de huishoudens

Sandra geeft aan dat de wijze waarop de drie medewerkers de huishoudens gaan benaderen niet vastligt. Alles is mogelijk om in contact te komen met de huishoudens. Bellen, schrijven, mailen, aanbellen; aangekondigd en onaangekondigd. Ook is er een kaart ontwikkeld die wordt achtergelaten als men niet thuis is. Er wordt geen onderscheid gemaakt per gemeente. Gewoon starten en ervaring opdoen en indien nodig tussentijds aanpassen.

Wat verwachten Sandra en Thushari van vroegsignalering? Zij zijn erg benieuwd hoe de mensen zullen reageren en hoe snel de betalingen weer op gang komen. ‘Eerst maar achter de voordeur proberen te komen, dat zal al lastig genoeg zijn’ geeft Thushari aan. 

Het vroegsignaleringsproject in Borsele met signalen van de woningcorporatie heeft laten zien dat vroegsignalering werkt. Sandra heeft er dan ook vertrouwen in dat deze pilot van twee jaar resultaat gaat opleveren en dat de investering zich gaat terugverdienen. Met de Raden van de vijf gemeenten is een uitgebreid evaluatie proces afgesproken.


Blij met de ondersteuning van Stichting BKR

Over de ondersteuning van Stichting BKR is Sandra erg tevreden: ‘BKR heeft ons in het hele proces aan de hand genomen en de contacten zijn erg prettig’.

 

Vijf tips voor gemeenten die nog moeten starten met vroegsignalering

De vijf tips van Sandra en Thushari aan gemeenten die nog moeten starten met vroegsignalering:

  1. Denk goed na over het profiel van de schuldhulpverlener. Welke ervaring en competenties heb je nodig. Zoek vooral medewerkers die ervaring hebben om achter de voordeur te komen. Investeer in een scholingsbudget.
  2. Zorg ervoor dat het hele hulpverleningsproces op elkaar is aangesloten. Stem met de hulpverleningsinstanties af dat er bij doorverwijzing geen wachtlijsten zijn. Maak hier concrete afspraken over. Bij GR De Bevelanden is afgesproken dat er binnen twee weken hulp beschikbaar moet zijn bij een doorverwijzing.
  3. Zorg ervoor dat je een plan hebt voor die huishoudens waarbij je niet achter de voordeur komt, maar wel zorgen over hebt. GR De Bevelanden heeft afspraken gemaakt met de GGD Bemoeizorg, waardoor huishoudens meteen kunnen worden overgedragen.
  4. Zorg voor systemen waarmee je het hele proces kunt vastleggen, maar houd dit ook betaalbaar
  5. Zorg dat je communicatie op orde is. Zowel voor de signaal partners als naar de inwoners van de gemeenten. GR De Bevelanden heeft hiervoor een communicatietoolkit ontwikkeld.